Sponsorzy:

 

 

 

Partnerzy medialni:

 

 

 

 

 

Partnerzy:

Akredytacje prasowe

Poniżej znajduje się formularz akredytacyjny na najbliższą organizowaną przez nas imprezę. Bardzo prosimy o jego uważne wypełnienie, zwłaszcza na adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj akredytacji. Bezwzględne pierwszeństwo w przyznawaniu akredytacji mają media patronackie grupy oraz partnerzy medialni imprezy. Warunkiem koniecznym otrzymania akredytacji jest promowanie organizowanej przez nas imprezy przed jej rozpoczęciem.